X

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.

I tillegg til mine egne innlegg håper jeg du vil delta med dine erfaringer og meninger slik at vi kan skape et levende faglig miljø og en åpen diskusjon.  Jeg vil invitere gjeste-skribenter til å delta med innlegg.


Jeg har vært med på å utvikle løsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse. Blant annet har jeg deltatt i oppbygningen av Finale Systemer AS og Nexima AS. Jeg har en MBA fra BI i Oslo og arbeider i dag som daglig leder i Nexima AS. 

Nexima AS utvikler og leverer programvare for økonomisk planlegging, styring og analyse. Firmaet har spesialkompetanse på informasjonsflyt og leverer systemløsninger for budsjettering, prognose, rapportering og analyse.

 

logo_nexima.jpg

Tilbake

Velkommen

Det er mange aktører i finansmarkedet som forventer renteøkninger i løpet av kort tid, og at det kan komme en rekke renteøkninger i tiden framover. Dette vil slå ut i økede levekostnader for mange familier, men også økede finanskostnader og redusert egenkapital for mange virksomheter.Les mer

Søk etter ord

 Search