rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Artikler med nøkkelord: skatt

Hvorfor ikke bare øke prisene?

 16.09.2010   3464

Analyse Ledelse Samfunn Økonomi

Har du dårlige resultater, eller for mye gjeld? Da er det vel bare å øke prisene på det du selger til kundene dine da…, eller…?
Vi ser i disse dager at et land vi kjenner særdeles godt, hele tiden snakker om å øke skattenivået for å dekke økende kostnader og fallende inntekter i framtiden.  I andre land snakkes det om å senke skattesatsene for å redusere svart økonomi, samt å øke verdiskapningen og derigjennom øke skattegrunnlaget.  Rart det med at alle veier fører til Rom.  Eller er det bare noen som tror at alle veier fører til Rom, og så går det rett på Rom-pa?
 Les mer

Hva gjør vi når loven er feil?

 19.08.2010   3753

Analyse Ledelse Samfunn Økonomi

Svaret er enkelt... vi følger selvfølgelig loven uansett.  Men vi kan jo koste på oss en undring over at en lov faktisk er feil. I alle fall feil matematisk, logisk og analytisk. For å gå rett på sak så tenker jeg på skatteloven.  Skattereformen av 1992 er nå 18 år gammel og det er på tide at det rettes opp en utrolig merkelig feil som man ikke fikk gjort noe med den gangen, fordi skattereformen var et kjempekompromiss mellom partiene på stortinget den gangen. Les mer

Hva skjer når skatten endres?

 12.08.2010   3385

Analyse Samfunn Økonomi

Skatt er et omfattende tema, og målet med denne artikkelen er ikke å prøve å beskrive alle aspekter ved avgifter, gebyrer, toll, personbeskatning og bedriftsbeskatning. Vi kan imidlertid belyse noen generelle betraktninger om hva som skjer når beskatningen endres.  Beskatning er i første rekke en kontroll med pengemengden i samfunnet.  Skatten blir imidlertid også brukt som et verktøy for ulike politiske målsettinger som fordelingspolitikk, konkurransedreining, forbruksreduserende tiltak innenfor noen produktområder som alkohol, drivstoff, osv.  Skatten blir også et verktøy i styring av inflasjon, sparing, investering, tilskudd og risiko.  Om skatten skal betjene alle disse funksjoner i samfunnsstyringen, er det gitt at skatteloven er det mest kompliserte rettsområde i Norge, til ulempe for folk flest.Les mer

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day