rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

NOK er sterkt påvirket av oljeeksport og fiskeeksport, men også handelsbalansen mot andre land.  Det betyr at import også er med i spillet. I tillegg til dette er rentenivået, inflasjon og forventninger til utviklingen i norsk økonomi viktige faktorer.

Oljepriser og kvantum
Oljeinntekter er et resultat av oljepriser ganget med kvantum. I hovedsak er oljeprisen et resultat av hvor mye OPEC landene velger å produsere, og Norge produserer så mye det er mulig hele tiden.  Dette betyr at Norges oljeinntekter i all hovedsak er styrt av OPEC.

Aktivitet i oljesektoren
Framtiden i oljesektoren er avhengig av hva vi velger å iverksette, og om noen aktører er med på ferden.  ExxonMobil og Total har trukket seg helt ut fra norsk sokkel. Investeringer i  Goliat er importert og virker negativt på handelsbalansen. Og utvinning utenfor Lofoten  er omstridt.

Boligpriser, boliglån og renter
Etter en lang periode med vekst i boligprisene, er dagens boligprisfall ikke uventet for mange.
Veksten var et resultat av lav byggeaktivitet i deler av landet, lave renter og god tilgang på lånekapital. Baksiden er høy privat gjeld med stor risiko for en ny generasjon gjeldsslaver. Med fallende priser blir boligbyggingen også redusert, med arbeidsledighet som neste steg.
De som opplevde finanskrisen i 1987 husker kanskje at det startet med fallende boligpriser og endte med at banker gikk konkurs. Boligprisene fallt på grunn av arbeidsledighet og mange måtte gå fra  sine boliger uten å ha inndekning for sin boliggjeld.  Noen betaler fremdeles, 30 år etter, på gammel gjeld knyttet til en bolig de ikke har.

Inflasjon
Det er lav inflasjon i sammenheng med lave renter og fallende boligpriser. Det er også lite som skulle tilsi øket inflasjon framover.

Risiko for resesjon
Vi har tilvendt oss gode tider med store  oljeinntekter de siste 40 årene, men framtiden vil antagelig ikke bli hva den engang var. Det er viktig å sette bremsene forsiktig på nå, for å unngå en ukontrollerbar situasjon senere.

Hva vil skje i norsk økonomi framover?
OECD gir uttrykk for at norsk økonomi går bra, men OECD er bekymret for utviklingen i boligmarkedet i Norge. Hva OECD og andre aktører mener og forventer om norsk økonomi framover, er til syvende og sist det avgjørende for hvordan kursen på NOK utvikler seg. Norges Bank har vanligvis muligheten til å endre styringsrenten for å påvirke blant annet kursen på NOK, men i dagens situasjon er det vanskelig å øke rentenivået uten å skape store økonomiske problemer for mange.

Som vi vet fra før er det ingenting som varer evig. Eller som Henning Kvitnes sier i sin melodi fra 1997: "Evig eies kun et dårlig rykte" .


Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day