rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvilken karrierevei velger du?

 18.03.2013   3337

Samfunn

Vi kan velge karriereveier som baserer seg på fagkunnskap, eller velge en karrierevei basert på makt og posisjon. En rollebasert karrierestige baserer seg på å få en stadig høyere posisjon i organisasjonen, og ha personalansvar for så mange mennesker som mulig. Til slutt blir du kanskje Konserndirektør for en stor internasjonal organisasjon, om du sikter mot toppen på stigen. Alternativt kan vi basere oss på en kompetansebasert karriere, hvor du som fagperson får ansvar og faglig makt basert på at du har stor innsikt i ditt fagområde, og du kan ende opp som professor, ekspert, eller fagansvarlig i en stor organisasjon om du sikter etter toppen på denne karrierestigen.

 

Vi ser imidlertid at kompetanse i stadig større grad forvitrer som karrierevei. I dagens samfunn blir vi i stadig større grad et samfunn hvor hver enkelt av oss er erstattelige, og hvor kompetanse er definert og knyttet til eksamener og erfaring. Om du er spesielt dyktig innenfor et fagområde, er det nok av jobbsøkere som har tilsvarende kompetanse. Dette kan i første rekke virke underlig, siden vi bygger et mer og mer avansert samfunn rundt oss, hvor kunnskap på et høyt og avansert nivå er viktig på mange områder. Det som imidlertid skjer i stor grad er at vi får mer og mer spesialisering, slik at mange blir stadig mer kunnskapsrike på stadig smalere områder. Dette gjør at vi kan involvere mange ambisiøse medarbeidere på stadig mer avanserte områder, og i hovedsak basert på eksamener og erfaringer. Det er stadig lengre mellom kompetansepersoner som har sin karriere basert på store og spesielle evner og talent.

 

Hvilke alternativer har vi til posisjonsmakt i dagens samfunn?

Så langt jeg kan se har vi Kreativitetsbasert karriere, med basis i den enkeltes evne til å skape noe nytt. Evne til å se nye løsninger, nye kombinasjoner, og stille nye spørsmål. Vi har også en annen karrierevei, som vi så tydelig under annen verdenskrig og i årtiene etterpå og fram til i dag. Det er Nettverksbasert karriere. Mange har basert sin karriere på at man kjenner noen, at man er medlem i en sosial gruppe, eller er sønn eller datter av noen spesielle personer. Vi har hatt et bilde av at dagens samfunnsordning skulle erstatte et klassesamfunn med et likeverdig fellesskap, og så har vi antagelig erstattet det med et annet klassesamfunn, hvor felles meninger og politiske holdninger, medlemskap og bekjentskapskretser, eller tilhørighet til menigheter, religiøse grupperinger eller kulturelle fellesskap er fundamentet for din karriere. Det er viktigere å kjenne noen eller tilhøre noen, enn at du er dyktig og har evner og talent.

 

I dagens samfunn har vi i tillegg mange nye sosiale medier, ... eller er det asosiale medier? Vi knytter i alle fall kontakt med stadig flere mennesker på et stadig mer overfladisk og distansert nivå, og utveksler enkeltsetninger og korte tekster med hverandre. Vi tenker oss at nettverket står angitt med et antall venner og "Likes" på et eller annet sosialt nettsamfunn. Men den personlige og private kontakten, det nære fellesskapet og personlige vennskapet blir erstattet av et par "Likes" før sengetid. På den annen side blir det stadig mindre tid til å være alene med seg selv, uten mobil, SMS, mail, sosiale medier, og andre møtepunkter. Alt dette kan redusere plassen for kreativitet, som krever stillhet.

 

Eller som André Gide har sagt det: "Det er i ensomhet man skaper noe nytt"


Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day