rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Resultater, mål og dekadanse

 27.01.2013   2910

Analyse

Dekadanse er et begrep som dukket opp på 1700 tallet i kunstmiljøene, og som ble brukt for å karakterisere forfall, og kunst for kunstens egen del. (Les mer om dekadanse på: http://no.wikipedia.org/wiki/Dekadanse ). Noen ganger ser vi også i dag at kunstverk utstilt på Høstutstillingen i Kunstnernes Hus i Oslo, ikke blir hentet etter utstillingen, og må fjernes som søppel fra lokalene. Jeg undres over eksakt når kunstverket gikk over fra å være kunst til å bli søppel. Eller var det kanskje søppel hele tiden? Og jeg undrer meg over om vi kan se tilsvarende dekadanse i dagens samfunnsliv, politikk, næringsliv og økonomi?

 

Når våre selvvalgte politikere bygger en halvferdig vei, som ligger der halvferdig i flere tiår, er det antagelig fordi veibudsjettet må fordeles tynt utover alle valgdistrikt, slik at man beholder oppslutning fra velgere i mange kommuner og fylker. I mellomtiden er veien bare i veien, og investeringen har ingen verdiskapende effekt, så lenge den ikke er ferdig og åpen for trafikk. Tilsvarende ser vi med politiske satsinger i de fleste sektorer. Dette må i sannhet kunne sies å være politisk dekadanse, og kun politikk for politikkens egen del.

 

Innenfor samfunnsøkonomien har vi allerede sett hvordan det går når Hellas tar opp store utenlandslån for å få fart på valgflesket, og benytter utenlandslån til å finansiere forbruk. Øket forbruk øker igjen brutto nasjonalprodukt (BNP) som igjen øker grunnlaget for enda høyere utenlandslån. Det blir en finansiell yogaøvelse som krever utrolig stor mykhet i alle ledd for å se lekker ut. Med slike erfaringer bak oss, ser begrepet BNP ut for å beskrive en finansiell dekadanse av dimensjoner. BNP ser ut for å trenge en ny definisjon for å kunne beskrive verdiskapning på en bedre måte.

 

Den 16.januar 2013 kan man lese i Dagens Næringsliv: "Aksjemarkedet tok ikke av i USA, tross gode resultater fra banknæringen". (Les mer på: http://www.dn.no/finans/article2543545.ece) . Da bør man spørre seg om hvordan verdiskapningen i USA har utviklet seg den siste tiden. Banksektoren kan bidra til øket verdiskapning gjennom finansiering av investeringer og drift i næringslivet, så lenge verdiskapningen i næringslivet er høyere enn kapitalkostnaden. Men om banksektoren går bra alene, er det nok på tide å lete etter dekadanse i finanssektoren.

 

Tilsvarende bør vi være på vakt overfor dekadanse i næringslivet, i regnskaper og i analyser. Om en avdeling eller en tjenestesektor i virksomheten går bra eller dårlig, kan det være et kinesisk skyggeteater å vurdere dette alene, uten å vurdere sammenhenger og bakenforliggende årsaker. Dette høres banalt ut, men jeg kan forsikre deg om at dekadansen har gode kår også i norsk næringsliv, i norsk finansnæring og i norske analyser. Vi liker å kle oss pent i møte med omverden, men det finnes mange bedragere i elegante dresser. Vi bør ikke glemme hvordan ENRON skandalen baserte seg på regnskaper som ble kokt og krydret, og som krevde avansert obduksjon for å lete etter marg og bein. Tilsvarende framstår lånepakker i amerikanske banker å være ren svindel, som hadde veltet hele den amerikanske finanssektoren, om ikke skattebetalernes penger hadde blitt brukt som flytevest.

 

Når vi vurderer mål og analyser, må vi lete etter bakenforliggende sammenhenger, tolkninger og dekadente presentasjonsformer. Vi må lete etter økonomiske drivkrefter og grunnleggende verdiskapning, og kanskje avkle det som ser vakkert ut, for å se om det er hel ved tvers i gjennom, og ikke vakker finer på råtne bord.

 

Som forfatteren Gerd Brantenberg har sagt: "Å skrive er hele tiden en øvelse i ærlighet".
analyse dekadanse samfunn

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day