rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Fellesskap og frihet

 07.06.2011   6350

Les også:

Ledelse

Fellesskap og frihet kan i noen sammenhenger høres ut som motsetninger, men om vi har respekt for hva frihet er og hva felleskap er, kan disse to aspekter utgjøre betingelsene for hverandre.

 

Fellesskapets muligheter og utfordringer?
Vi lever alle i vår egen lille verden som omfatter våre indre verdier, erfaringer, kunnskap, verdenssyn, menneskesyn, livssyn og mye annet. Vi er individer på godt og ondt.  I religiøse samfunn ønsker man felleskap på adferd og ritualer, men også fellesskap på sinnelag, livssyn, verdenssyn og menneskesyn.  I storsamfunnet griper fellesskapet mindre inn i individets personlige tankeverden, men stiller store krav til fellesskap på adferd og holdninger.  I Bibelen som i samfunnets lover er det nedfelt at vi skal vi dømmes for våre handlinger, men fellesskapene kan ofte stille større krav enn dommeren, enten han er Gud eller menneske. 

 

I næringslivet stilles det på samme måte krav til adferd og holdninger, og i tillegg stiller vi som oftest krav til kunnskap og erfaringer som spesialiseringer i en jobbsituasjon.  Fellesskap har noen muligheter og fortrinn framfor individene, ved at vi kan gjøre noe sammen som ikke noen av oss kan utføre alene.   I de fleste sammenhenger i liver er det ulikhetene mellom oss som skaper nye muligheter.  En fagmann kan sammen med en programmerer skape en ny og bedre programvare, etniske forskjeller i Stortingets komiteer og utvalg kan gi oss et lovverk som ivaretar fellesskapet på en bedre måte.  Klarer vi å være tilstrekkelig bevisst på at ulikheter er en kompetanse i seg selv, eller velger man en medarbeider som tenker slik som en selv, når man ansetter kolleger?  

 

En organisasjon kan i tillegg bli en virtuell organisasjon om vi gir plass til mine bekjente og dine bekjente.  Hver og en av oss har en vennekrets innenfor våre fagområder, som kan supplere vår kunnskap, holdninger og erfaringer, slik at organisasjonen kan hente inn kompetanse og videreformidle kompetanse på tvers av virksomheter.  Det er ikke lenger lønnssystemet som beskriver virksomhetens ressurspersoner.  Det er i stadig større grad virtuelle organisasjoner vi jobber i.  Her kommer sosiale medier inn i bildet. De fleste av oss søker på internett og leser blogger og andre sosiale medier for å gjøre en bedre jobb hver eneste dag.  Vi kan ha venner og kolleger over hele verden, og utveksle meninger, kunnskap og erfaringer hele tiden. 

 

Frihet til hva?
Frihet er så mangt, men en lojal og forpliktende frihet kan gi større rom for individet enn ubegrenset og uforpliktende frihet.  Når vi snakker om frihet er det avgjørende å ha et bilde av hva vi ønske frihet til.  En lojal og forpliktende frihet, og en inkluderende organisasjon med engasjerte kolleger, kan gi betydelig frihet for den enkelte, uten å utfordre fellesskapet, men kanskje styrke fellesskapet.  Det fundamentale i frihetsbegrepet, er at hver enkelt av oss har krav på å eie vårt eget NÅ.  Vi forstår verden på forskjellige måter, vi tolker hendelser ulikt, og vi har ulike livsmål.  I en virksomhet kan det på samme tidspunkt være en kollega som er i skilsmisse og en annen som er nyforelsket, av og til kan det endatil være samme person.  En skal begrave et familiemedlem og en venter på et nytt familiemedlem.  En har høytidsdag og en annen har arbeidsdag.

 

Jeg får si som en av mine venner har sagt det:
"Det eneste mine venner egentlig har felles, er at de har en fantastisk fin venn."
informasjon motivasjon nyskapning sosial effekt

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day