rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Er fallskjermene ulovlige?

 07.04.2011   3051

Ledelse

I det dagsaktuelle eksempelet er det en svensk virksomhet, men det mangler ikke på tilsvarende eksempler fra Norge.

 

Jeg savner en klar og tydelig reaksjon på slike saker hvor vanvittige pengegaver bør bli betraktet som økonomiske underslag. De som gir og de som får slike fallskjermer er personer som ofte naturlig nok kjenner hverandre godt, og den som noen ganger er en gavmild giver, får i neste rekke tilsvarende gaver fra en av de andre i vennekretsen. Til tider kan det minne om organisert kriminalitet.

 

Jeg håper vi kan ha et sunt og redelig arbeidsmarked også i de mest krevende toppjobbene. Det skal være gode lønnsforhold for gode ledere, og det skal være konkurransedyktige forhold, slik at vi kan rekruttere gode ledere. Men fallskjermer som går langt over alle grenser for hva de fleste av oss kan akseptere, må underligge grundige kontroller og undersøkelser. Det er sikkert mange situasjoner hvor det er riktig med en etterlønn eller økonomisk kompensasjon for ledere som må gå, men slike kompensasjoner må tillegges stor oppmerksomhet.

 

I private foretak og aksjeselskaper med få aksjonærer må de få gi de fallskjermer de måtte ønske, så lenge de blir riktig innrapportert til skatteetaten, men i ASA selskaper, børsnoterte selskaper og offentlig eide selskaper savner jeg en tydelig og skarp lovanvendelse når det dukker opp store fallskjermer.

 

Det bør innføres obligatoriske undersøkelser og eventuelt etterforskning når det utløses fallskjermer som overgår grensene for naturlig etterlønn eller erstatning. Det er et politisk ansvar å følge opp slike saker i offentlig eide bedrifter, og det blir interessant å se hvordan en tilsvarende sak som Vattenfall vil bli fulgt opp i Norge, neste gang det kommer en slik sak her i landet.

 

Jeg savner tilsvarende regler og reaksjoner fra børsene når noterte ASA selskaper opplever at aksjonærenes penger øses ut i fallskjermer toppledere i mellom. Det må jo være et tema for Oslo Børs at et selskap notert på Oslo Børs kan skusle vekk millionverdier på fallskjermer som mest av alt ligner på underslag.

 

Jeg tror at Arnulf Øverlands ord kan passe godt: Tilgi dem ikke; de vet hva de gjør!
 

You can read more here:
http://www.aftenposten.no/okonomi/article4065380.ece
http://www.dn.se/ekonomi/norman-andrar-i-vattenfall
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12749099.ab
lederansvar organisasjonskultur sosial effekt økonomisk kriminalitet økonomistyring

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day