X

Krig og elendighet gir nye muligheter

 24.03.2011   2814

Analyse

Vi ser at svenske bedrifter oppgraderer sin produksjonskapasitet på ferdighus.  De forventer at det må gjenoppbygges minst 350.000 boliger i Japan.  Svenskene kan dette, og det er mange av oss i etterkrigsgenerasjonen som er vokst opp i "Svenskehus".  Det er viktig både for de som er rammet av katastrofer eller av krigshandlinger at vi er klar til å levere produkter og tjenester.  Behovet er stort, og det åpner seg muligheter for utvikling av arbeidsplasser her hjemme og i andre land.

 

Vi må i tillegg lære av erfaringer om hva som skjer etter en katastrofe.  Statistikken viser at 75% av de virksomheter som rammes av totalødeleggelse i brann eller naturkatastrofe, er fullstendig borte i løpet av tre år etter ulykken.  Mange gjenoppbygger virksomheten og starter opp der de var før brannen, men kunder og leverandører, ansatte og samarbeidspartnere er ikke der lenger, og man vil etter noe tid måtte nedlegge virksomheten.  Noen klarer utfordringen men de fleste forsvinner igjen for alltid.  Tilsvarende erfaringer ser vi etter jordskjelvet i Kobe i 1995.  Kobe var en sentral import og eksporthavn med stor skipsfartstrafikk før jordskjelvet.  Etterpå ble kanskje verdens fineste og mest effektive havn bygget opp igjen, men trafikken hadde funnet nye havner og nye operatører, slik at Kobe ikke klarte å gjenvinne sin posisjon som Japans største import og eksporthavn.  Denne gangen var jordskjelvet 1412 ganger kraftigere enn Kobe-jordskjelvet.

 

Når vi ser på krigshandlingene i Libya så vil utfallet av det hele antagelig være et resultat av hva FN, EU-landene, USA og NATO gjør. Vi har i mange sammenhenger hørt med klare ord at dette er en krig opprørerne ikke ønsker innblanding i, og at de er redde for det de har sett i Irak og Afghanistan.  De er redd for at hjelpen utenfra er et forsøk på å få kontroll over oljeressursene i Libya, og ikke i første rekke hjelp for å støtte oppbyggingen av et demokratisk styresett i landet.

 

Uansett hvordan dette går, har vi allerede sett at situasjonen i Libya og i Japan har ført til store økninger i energiprisene.  Vi bør i tillegg forvente at energiprisene kan øke ytterligere og ha en vedvarende høy pris i overskuelig framtid.  Dette vil gjøre det mer lønnsomt å utvikle alternative energikilder.  Energikilder som fram til nå har kostet for mye, blir lønnsomme.  Det vil være en stor mulighet for norsk næringsliv å utvikle teknologi på flere områder innenfor alternativ energi.  Og tiden for det er NÅ!

 

Vi kan i mellomtiden fundere på hva Bob Hope mente når han sa: "As long as there is life, there is Hope"

 

Her kan du lese mer:
http://www.dagbladet.no/2011/03/11/nyheter/jordskjelv/utenriks/japan/15769505/
endringsevne konkurransekraft nyskapning utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search