rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Trenger du et nullpunktbudsjett?

 08.03.2010   5894

Analyse

Når vi sier budsjett tenker de fleste på et målbudsjett som beskriver økonomiske og andre konsekvenser av våre mål og planer for et eller flere år. Nullpunktbudsjetter er for mange kun et begrep, men for andre kan dette være det viktigste verktøy for styring og kontroll. Men, hva er det som gjør nullpunktsbudsjetter så viktig?

 

Der er viktig å definere hvilken funksjon nullpunktbudsjettet skal fylle, og deretter hva som er fundamenter i nullpunktbudsjettet.

 

Hvorfor nullpunktbudsjett? - når er det viktig?
Et nullpunktbudsjett er viktig av ulike årsaker, avhengig av hvilken situasjon bedriften er i.

  • Ved nyetableringer eller nyinvesteringer er det av avgjørende betydning å analysere og belyse hvilke nye krav til inntekter og kostnader vi står over for.
  • Ved eksterne eller interne endringer må konsekvensene analyseres. Endringer kan øke eller redusere våre muligheter og handlingsrom, og det kan være avgjørende å se konsekvensene på et tidlig tidspunkt slik at man kan styre tryggere i nytt terreng.
  • Ved svak økonomi eller svak likviditet vil et nullpunktsbudsjett gi et tidlig varsel slik at man kan gjøre nødvendige grep før det er for sent, og derved begrense konsekvenser og kostnader.
  • Ved store sesongvariasjoner vil et nullpunktbudsjett gi trygghet eller et tidlig varsel om vi er innenfor mulig handlingsrom, og et fundament for å begrunne finansiering av virksomheten i de trange sesongperiodene.

 

Hvordan utforme et nullpunktsbudsjett?
Et nullpunktbudsjett kan ha ulike fokus i ulike sammenhenger. De tre ulike budsjettfokus jeg beskriver her, er resultat, likviditet og investorfokus.

 

Resultatfokus
Overlevelse over tid er ofte fundamentert i regnskapsmessige resultater. Derfor vil et nullpunktbudsjett med resultatfokus vise hvilke inntektskrav de planlagte kostnader skaper for at budsjettet resultatmessig skal gå i null over valgt tidshorisont. I noen sammenhenger er viktige og store kostnader variable og har sammenheng med inntektsendringer, og det er derfor krav i et resultatbudsjett at disse sammenhenger er definert i budsjettmodellen. Dette er typisk i for eksempel varehandel, hvor varekostnader og logistikkostnader er konsekvenser av omsetning. I andre virksomheter kan inntekter være konsekvenser av de kostnader man planlegger. Det kan for eksempel være konsulentbedrifter som kan ha fundamentere økte inntekter som et resultat av økte personalkostnader. I et resultatfokusert budsjett er det avgjørende å definere kostnads og inntektsdrivere i virksomheten, og modellere sammenhengene i budsjettmodellen.

 

Likviditetsfokus
Selv om overlevelse over tid er ofte fundamentert i regnskapsmessige resultater, er det ledig likviditet som er avgjørende for å overleve på kort sikt. Resten er egentlig et spørsmål om finansiering. Om virksomheten går med store underskudd i flere år på rad, kan fortsatt drift sikres med ny egenkapital eller annen finansiering. Bedrifter går som oftest går ikke konkurs på grunn av dårlige resultater men heller som en følge av dårlig likviditet. Det er så enkelt som at når regningene ikke betales i tide, så kommer konkursspøkelset og tar deg. For å styre unna likviditetskriser kan et nullpunktbudsjett med likviditetsfokus være et nyttig verktøy. Et nullpunktbudsjett med fokus på likviditet krever at det kan simuleres på betalingsbetingelser, periodiseringer, avsetninger, beholdninger osv., slik at likviditeten kommer som en konsekvens, og nullpunktbudsjettet vil vise hvilket handlingsrom vi har uten å bryte de likviditetsrammene vi har.

 

Investorfokus
Et nullpunktbudsjett med resultatfokus vil ofte ikke ta med avkastningskrav, men kun vise hvilke inntektskrav og kostnadsrammer vi kan tillate oss uten å gå med underskudd. Med et investorfokus må man imidlertid stille krav til avkastning av investert kapital på kostnadssiden, slik at nullpunktbudsjettet må ha med finanskostnader på egenkapitalen, som krav til utbytte eller verdivekst. Dette innebærer at et nullpunktbudsjett med investorfokus må ha med balansebudsjett fullt ut integrert på alle nivåer med resultatbudsjettet.

 

Bruk av nullpunktbudsjettet
Et godt styringsverktøy rapporterer periodiske regnskapstall med avvik mot et målbudsjett og mot et eller flere nullpunktbudsjett. Da kan vi se om vi er over eller under våre målsettinger, men også om vi er innenfor mulige handlingsrom for resultat, likviditet og avkastning.

 

Nullpunktbudsjettene er verktøy som skal skape trygghet og viser bekreftelse på at bedriften er i en trygg og sikker situasjon, men også et verktøy for å gi tidlig varsel når det er grunn til å reagere.
finansiering inntektskrav konsekvenser kostnader likviditet målbudsjett nullpunktbudsjett regnskapstabell resultater styringsverktøy

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day