rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Eie eller leie

 10.02.2011   5495

Samfunn

I Norge har vi andre kultur og samfunnsnormer enn i mange andre land.  I Norge eier 80 % av husholdningene sin egen bolig, og det er veldig mye høyere enn andre land.  Selv i vårt kjære naboland er det 40-50 % av husholdningene som eier sin bolig.  Tilsvarende har det blitt stadig vanligere at virksomheter selger ut sine eiendommer og bygninger for å leie de tilbake.  Vi har mange ganger hørt uttrykket "sale and lease back".  Leasing av biler og andre kapitalinvesteringer er også et stadig økende marked.

 

Det er ingenting som er "riktig" og "galt" i det ene eller det andre valget, men det er vesentlig at man vurderer økonomi og andre faktorer over investeringens totale levetid. 

 

I virksomheter er tilgangen på kapital et vesentlig tema.  Har virksomheten ledig likviditet, kan investering i virksomhetens driftsmidler, lokaler og eiendom være aktuelle vurderinger.  MEN det bør vurderes i forhold til alternative plasseringer av pengene.  Om du velger anskaffelser og eierskap med finansiering over ledig likviditet , velger du bort alternative plasseringer og avkastning av de samme pengene.  Om du må låne til investeringene velger du en finanskostnad og risiko.  Om du istedenfor velger å leie, har du en leiekostnad som inneholder en rentekostnad og en verdiforringelses kostnad.  Leiekostnaden kan sammenlignes med investeringsalternativet for å se hva som koster mest, men da må man også ta med alle elementer i regnestykket. 

 

Om din virksomhet har et kompetansefokus på andre områder enn eiendomsdrift, kan det hende at et eiendomsselskap kan tilby deg rimeligere lokaler og drift enn det vil koste om du bygger og eier lokalene selv.  Når lokalene benyttes vil det samtidig bli slitasje på lokalene, og vedlikehold eller fornyelser vil dukke opp med noen års mellomrom.  Om virksomheten endrer seg over tid, kan det hende at du trenger andre lokaliteter om noen år, enn det du planla når du anskaffet lokalene. 

 

Om du velger å eie eiendommer og lokaler vil det i tillegg komme behov for, og kostnader på, å skille eiendommer og bygg ut i egne selskap.  Det er mange regnskapsmessige og finansielle utfordringer i å ha eiendom og virksomhet i felles selskap og regnskap.  Et tema som trenger en egen artikkel. 

 

I privatlivet er tilsvarende temaer aktuelle, men det er noen andre temaer som er spesifikke.  Tradisjoner og livsløp, venner og tilhørighet, status og karriere.  I England er det et uttrykk som sier "my home is my castle".  Hjemmet er et hellig sted, og man blir vurdert i forhold til hvor og hvordan man bor.  Tilsvarende med andre kapitalkrevende investeringer som hytte, båt og bil.  Det er like stigmatiserende å bo for fint som å bo for dårlig i den sosiale omgangskrets du føler tilhørighet til.  Og du "er" i større grad det du eier, enn det du leier. 

 

Men når det gjelder kostnader og risiko så er noen av de samme temaer viktige som i virksomheter.  Om du eier din bolig må du ta med i regnestykket at du skal fornye kjøkken og bad med noen års mellomrom, og du trenger å pusse opp hele boligen med noen års mellomrom.  Dette kan bety at du kanskje må belage deg på at slit og elde i en vanlig bolig kan bety flere tusen kroner per måned. Fornying av kjøkken og bad koster fort 150-200 tusen kroner hver, og skal du fornye disse rommene hvert tiende år utgjør det kanskje 2-4 tusen kroner per måned. 

 

Vi har i mange år hatt en prisvekst på boliger i Norge, og det ser lovende ut framover også, men ikke vær for sikker på at boliginvesteringer er god plassering av pengene dine i årene framover.  Det er ikke mer enn 20 år siden forrige boligboble sprakk, med bankkonkurser, gjeldsslaver og en vanskelig tid fra 1987 til 1992.  Tapsrisikoen kan være betydelig om boliginvesteringen er lånefinansiert.  Om du legger sammen faste månedlige kostnader, kostnader for slitasje/oppussing, finanskostnader og risiko for vekst eller fall i boligprisene, kan leie av bolig være et godt alternativ for mange.  Leie av bil, båt og andre kapitalvarer bør vurderes tilsvarende. 

 

Eller som Wilhelm Raabe har sagt: "Mitt luftslott er mitt hus"
forventninger gjeld investering konsekvenser kostnader motivasjon verdivurdering

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day