rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Endring er framtiden for norsk næringsliv

 27.01.2011   3556

Analyse

I kapitalintensive bedrifter må man ha langsiktige perspektiver på investeringer og lønnsomhet over mange år, men selv i kapitalintensive bedrifter har vi sett at de langsiktige strategier og planer må endres når verden rundt oss endrer seg.  Det er ikke like ofte jeg ser langtidsbudsjetter som tidligere, og det er stadig viktigere å sette opp alternative budsjetter, simulere alternative endringer og sette opp følsomhetsanalyser som viser hva som vil skje om noe i omgivelsene endrer seg eller inntreffer.

 

Vi må ha strategier for endringsevne, og vi hører ofte begrepet "plan B", når vi er forberedt på at verden endrer seg og den opprinnelige planen ikke fører fram. 

 

Vi har vært gjennom store endringer de siste årene, og vi vet at endringene kommer stadig oftere og er mer dyptgripende enn vi har sett fram til nå.  Mange sektorer i næringslivet må ikke bare forholde seg til endringer, de er også pådrivere og skapere av endringer. Det er et ord som sier at "Det eneste som ikke endrer seg, er at alt endrer seg". 

 

Dette har påvirkning på kompetanseplaner, teknologiske valg, tiltak for kontinuerlig utvikling, måten vi arbeider og samhandler på og mange andre aspekter i vår hverdag. 

 

Det holder ikke å komme med en eksamen eller erfaring innen et fagområde fra noen år tilbake, hvis man ikke har vedlikeholdt kunnskap og kompetanse kontinuerlig.  På BI har det vært et ordtak i alle år som sier at "Den som er ferdig utdannet, er ferdig..., men ikke utdannet".  I hverdagslivet betyr dette at vi må ha kontinuerlig videreutdanning som en del av strategier, planer og mål. 

 

Vi må tilrettelegge for aktiv nettverksbygging, slik at vi ikke bare har "kolleger" innenfor egen virksomhet, men evner å knytte til oss ressurser utenfor bedriften.  I stadig flere sektorer søker vi løsninger gjennom søking på internett.  Vi googler og twitrer og deltar i faglige og sosiale nettverk, i både fysiske og virtuelle miljøer over hele kloden.  Bedriften er i ferd med å bli en virtuell bedrift, hvor hver enkelt ansatt ikke bare tilfører egen kompetanse, med bidrar med kompetanse fra hele sitt fysiske og virtuelle miljø. 

 

Vi må utvikle virksomhetens kultur slik at det å "surfe på internett" kanskje er en av de viktigste aktiviteter i løpet av en arbeidsdag.  Vi må motivere til endringer og initiativ og derfor må det å gjøre feil ikke være en kostnad, men en investering i Know How. 

 

Gammel kunnskap kan av og til bare være gammelt arvegods, og kanskje bare en erindring om hvordan man gjorde det før i tiden. 
 

Og da kan det passe å huske hva som står i Håvamål:

Uklok man som ingenting kan
har det tryggest så lenge han teier
for ingen veit at han ingenting kan
så lenge han ingenting seier
budsjett endringsevne følsomhetsanalyse konkurransekraft lederansvar nyskapning organisasjonskultur

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day