rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Når er bedriften overfinansiert?

 23.09.2010   3807

Analyse

Vi føler oss best til mote når vi har penger til det vi har tanker om å foreta oss, i de kommende måneder og år.  Det blir trygt og godt å være ansatt, leder og styremedlemmer i en virksomhet som har "godt med kontanter i kassa".  Men vi er ikke i næringslivet som ansatte eller investorer for å ha det "trygt og godt", vi er engasjert i næringslivet for å skape verdier!, og hva menes det så med å skape verdier i næringslivet?

 

Ulike virksomheter har ulike måter å definere verdiskapning på naturlig nok.  I eiendomssektoren kan verdiskapning bety noe annet enn i for eksempel i tjenesteytende sektor.  I mediesektoren kan verdiskapning bety noe annet enn i for eksempel banksektoren, osv.  Men en ting er ofte en felles nevner for de fleste virksomheter, og det er kravet til avkastning på investert kapital. I næringslivet er investert kapital oftest presentert som verdien på gjelds/egenkapitalsiden i regnskapets balanse.  Som jeg har beskrevet i tidligere artikler vil regnskapets balanse ofte vise feil verdier på eiendelssiden, på grunn av historisk kostprinsipp, forsiktig regnskapsføring, etc., og det vil igjen føre til at egenkapitalen tilsvarende er lavt vurdert. Når vi nå skal beregne kapitalens omløpshastighet, avkastning på investert kapital, egenkapitalandel og egenkapitalavkastning for å nevne noe, vil nøkkeltallene kanskje vise feil verdier. 

 

Det er ikke noe mål å ha for liten kapitalbase og for liten kontantbeholdning, men det er viktig at vi i næringslivet stiller like store krav til effektiv kapitalanvendelse, som vi gjør til annen effektivitet i virksomheten.  For den enkelte virksomhet vil krav til for eksempel rentabilitet, omløpstid på kapitalen, gjeldsgrad og egenkapitalandel fortelle om virksomheten er overfinansiert eller feilfinansiert.  Om virksomheten har akkumulerte tidligere års overskudd i balansen uten å vurdere utbytte til aksjonærene, vil egenkapitalen bli høy og rentabilitet, omløpstid og kapitalavkastningen bli lavere i forhold til kapitalverdiene. 

 

På 70 og 80 tallet var det mye snakk om konglomerater i næringslivet.  Store konserner investerte i ulike næringer og i ulike land/valutasoner etc. for å redusere risiko for endringer i de eksterne rammebetingelser.  Tanken var at man skulle satse på sektorer som ofte varierte motsyklisk, slik at når det gikk dårlig i en sektor så reddet man seg på at det gikk bra i en annen sektor.  Her kjenner vi lukten av mye godt tankearbeid, men konklusjonene var nok i de fleste tilfeller feil.  Orkla er et godt kjent norsk eksempel på et konsern som var bygget opp som et konglomerat.  Det har vært virksomheter innenfor mediesektoren, matvaresektoren, energisektoren, metallsektoren, osv. i det som opprinnelig var et gruveselskap.  Nå er imidlertid mye av det gamle konglomeratet ikke lenger en del av Orkla, fornuftig nok, og Orkla begynner å stille krav til at hver enkelt sektor skal overleve på sine egne forutsetninger.  Og hvor ble det av risikospredningen?  Den er nok fremdeles godt ivaretatt, men av eierne/aksjonærene. 

 

På samme måte må man tenke når det gjelder kapital i og utenfor den enkelte virksomhet.  Virksomheten skal ha krav til en effektiv kapitalanvendelse, så får eierne heller ta vare på selskapets finansieringsbehov, og eventuelt investere frigjorte penger andre steder med god avkastning.  På denne måten vil også samfunnsøkonomisk sett få en større verdiskapning og bedre kapitalanvendelse.  Vi har riktignok noen skattetemaer her, med dobbelskatt på utbytte som gjør kapitalen mindre mobil, men det kommer jeg tilbake til i en annen artikkel. 

 

Vi får si med Knut Borge: De vakreste ord i det norske språk er "Saldo i din favør".
finansiering investering konsekvenser resultater utfordringer verdivurdering økonomistyring

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day