rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvorfor ikke bare øke prisene?

 16.09.2010   3513

Analyse

Om vi i næringslivet tenker på samme måte som enkelte økonomer i traktene omkring regjeringsbygget, ville vi antagelig fått mangt et surt eple å bite i.  Om vi øker prisen på våre produkter og tjenester vil vi nok oppleve at etterspørselen antagelig vil falle, og at omsetningen ikke blir øket med det gamle salgskvantumet ganget med prisøkningen.  Om og hvor mye omsetningskvantumet faller ved øket pris er det som i økonomien kalles priselastisitet.  Denne priselastisiteten er ikke en konstant faktor, men endrer med hvilket prisnivå man befinner seg på, hvilken konkurransesituasjon man er i, osv.  I noen intervaller på prisskalaen er det liten endring i kvantum, mens det i andre intervaller er store utslag i kvantum på prisendringer.  Vi kan sette opp en grafisk framstilling for å vise hvordan priselastisiteten kan endre seg med endringer i pris.  Det er også store ulikheter i priselastisitet på ulike produkter, ulike bransjer og på ulike tidspunkt på året eller andre tidsintervall.  
 

Vi kan tenke oss et eksempel som endringer i prisen på bussbilletter.  Om prisen på bussbilletter økes med 20%, vil mange irritere seg over det, og noen vil lete etter andre måter å komme seg fram på.  Noen har kanskje ikke andre muligheter og forblir sittende på bussen. Men om prisen blir doblet kan det skje noe helt nytt.  Da dukker det kanskje opp andre alternativer som blir mer aktuelle.  Vi samler oss til nabokjøring, og kanskje vi vurderer å kjøre med egen bil eller moped, eller hva det nå er du har i grøftekanten for tiden.  Reduksjonen i antall bussbilletter er avhengig av hvor på prisskalaen vi befinner oss, og hvilke konkurrerende alternativer vi har.
Hvordan er priselastisiteten på skatt blir det neste spørsmålet.  Og svaret får den enkelte tenke litt over selv, men en ting er i alle fall sikkert.  Med et høyt skattetrykk vil svart økonomi friste flere enn ellers, og mange vil føle seg fristet til å unngå skatten.  Med et høyt skattetrykk er det også mange som ikke føler at det er innsatsen verd å ta ekstra risiko eller å jobbe ekstra mye.  Det mest spesielle er progressiv inntektsskatt som vi har her i Norge.  En ekstra innsats med overtid, dobbelt jobb eller ekstraskift vil kanskje ikke være så fristende når skatten er ekstra høy på disse tilleggsinntektene.

 

Venstre har foreslått flat skatt på lønnsinntekter, som mange land har innført med gode resultater.  Men vi har nok ennå en lang politisk prosess foran oss for å kunne våge slike tanker.  Men det som var ekstra bemerkelsesverdig for et års tid siden var at Angela Merkel i Tyskland vurderte et forslag om flat skatt.  Da fikk hun stor motstand fra fagforbundene fordi dette ville føre til at arbeidere i Tyskland ville miste de SKATTEFORDELENE de har med lavere skatt på overtid, dobbeltarbeid og ekstraskift.

 

Men så har da også Tyskland en betydelig sunnere økonomi og høyere produktivitet enn andre land vi kjenner godt, om vi ser bort fra oljeinntekter.  Det er kanskje en elastisitet på skattenivå i forhold til produktivitet i samfunnet til syvende og sist.  Skatteinntekter er et resultat av skattegrunnlag og skattenivå, på samme måte som omsetning er et resultat av pris og antall.  Jeg håper at flere politiske partier kan våge seg på smarte løsninger i større grad, også når det gjelder gamle sannheter og tradisjoner, hvor økede samfunnskostnader møtes med høyere skattenivå.
forbruk priselastisitet skatt utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day