rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hva gjør vi når loven er feil?

 19.08.2010   3699

Analyse

I skattereformen av 1992 er det innført en sjablonregel for skattemessig tapsavsetning på kundefordringer.  Tapsavsetningen påvirker de skattemessige verdier og resultater.  Tapsavsetningen skal beregnes ved at du tar sum konstaterte tap siste to år og deler dette på sum kreditsalg siste to år.  Nå får du et bilde av hvor stor del av kreditsalget som går tapt.  Dette forholdstallet ganger du så med kundefordringer ved utgangen av året, og man forventer å få et brukbart bilde av tapsrisikoen virksomheten har ved årets slutt.  Men vent litt..  Du skal i tillegg gange dette beløpet med fire!  Wow...! Hvor kom den fra?  Gange med fire...?

 

Vel her er historien bak det hele, og den er en merkelig skrue i et så ellers gjennomarbeidet og veldefinert lovverk.  I 1992 midt i arbeidet med skattereformen ble det foreslått å beregne skattemessig tapsavsetning ved å dele siste to års tap på siste to års omsetning og gange med utgående fordringer.  Så kom det tanker om at dette fikk noen merkelige utslag, og det kom opp et forslag om å gange det hele med to for å unngå at avsetningen ble for liten.  Fremdeles ble dette ikke tilfredsstillende så faktoren ble øket til 4.  Etter hvert ble det oppmerksomhet omkring omsetningen i beregningen, siden mye av omsetningen kunne være kontantsalg.  Dette førte til at man korrigerte det som er under streken i denne brøken, ved at det kun er kreditsalg som skal være med.

 

Hva er så feil ved alt dette?  Feilen er kort og godt at det ikke var kreditsalget som gikk tapt, det var fordringer som gikk tapt.  Man deler tapet siste to år på kreditsalget i samme periode og ganger med fordringer.  Om man deler tapet på fordringer og ganger med fordringer, altså deler tapet siste to år med fordringer siste to år, og deretter ganger med utgående fordringer, så har man samelignet sammenlignbare verdier.  Om du deler kilo frukt i kurven på snittvekten av appelsiner og deretter ganger med antall bananer i kurven, så får du en størrelse som du sikkert kan gange med fire eller hva som helst annet.  Feil blir det uansett.  Og ganger man en feil med fire så blir bare feilen fire ganger så stor.

 

Men betyr så dette noe i praktisk økonomi og beskatning?  Vel… jeg tror jeg vil vente med fakturering til romjula så langt jeg evner, slik at utgående fordringer er så stor som mulig ved årets slutt.  Da får jeg en økning i utsatt skatt som jeg ellers ikke ville fått.  Og i tillegg kan du gange dette med FIRE!  Lønnsomme greier dette her, men fullstendig feil.  Om kreditsalget siste to år i ligningen ble byttet ut med fordringer siste to år, ville denne effekten bli borte, for da fikk du årets utgående fordringer under streken de neste to år.

 

Et annet eksempel er virksomheter som kun leverer tjenester mot kontant betaling, men allikevel ender opp med noen tap. Dette kan være begravelsesbyråer og andre tjenesteytende virksomheter, som ikke kan grave opp igjen det som er lagt ned av arbeid og tjenester, men hvor den som skal betale allikevel ber om betalingsutsettelse etter at jobben er gjort.  Om vi tenker oss at 25% av disse betalingsutsettelser går tapt, kan du trekke fra et tap på alt du har i fordringer ved årets slutt.  Dette er fire ganger så mye som et riktig estimat på din tapsrisiko.

 

Det er mange andre rare eksempler jeg har sett de siste 18 årene, men jeg skal ikke gå inn på flere eksempler her.  Det som imidlertid er et faktum er at loven med sine feil og høyst utrolige korreksjon i faktoren fire, lever i beste velgående 18 år etter skattereformen ble gjennomført.  Det er på tide at dette rettes. For å si det med Giordano Bruno: "Bedre sent en dårlig."

 

Hvis du vil lese mer om dette temaet så anbefaler jeg:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-9/4/2.html?id=381774
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dok/nouer/2003/nou-2003-9/4.html?id=381772
http://www.jus.uio.no/ifp/om/organisasjon/afin/forskning/andre-publikasjoner/jpb/skatteref.html
http://www.paragrafen.no/?id=181
http://www.bi.no/Forskning/Nyheter/Nyhetsarkiv-2004/Tidenes-koseligste-skattereform/
konsekvenser skatt økonomistyring

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day