rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Deflasjon i EU-sonen, hva betyr det for oss?

 02.07.2010   3929

Analyse

Det sies av mange sentrale økonomer (se blant annet lenkene i denne artikkelen) at EU-sonen/vesten er på tur inn i en deflasjon.  I Norge har vi opplevd deflasjon både i 20 årene og i 80 årene, og nå må vi antagelig forberede oss på deflasjon i EU-sonen.

 

Hva vil framstå som nye muligheter og hva vil fremstå som nye utfordringer for oss her på berget, og vil deflasjonen spre seg til Norge? Hvis vi ser på hva deflasjon er og hva som kan føre til deflasjon i EU-sonen, kan vi vurdere forventningene om hva som vil skje rundt oss.

 

Inflasjon og deflasjon måles i hvordan prisnivået i samfunnet utvikler seg.  I Norge har vi flere indekser for prisutviklingen. KonsumPrisIndeksen (KPI) viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør, og KPI-JAE er konsumprisindeksen Justert for Avgifter og Energiprodukter.  Norges Bank benytter KPI-JAE som mål på inflasjon, på grunn av den store effekten oljeprisen har på norsk økonomi.  Om prisutviklingen er positiv, det vil si at prisnivået øker, kaller vi det inflasjon og når prisnivået reduseres kaller vi det deflasjon.

 

Økonomer og politikere snakker ofte om at deflasjon er farlig.  Men det har stor betydning hva som er årsaken til en deflasjon.  Deflasjon måles i fallende priser, og priser som faller over tid kan komme av to ulike årsaker.

 

  1. Økt produksjon eller økt import fra lavkostland. Når produksjonen eller importen øker vil prisnivået kunne synke.  Dette kan øke levestandarden blant folk flest, men øket import kan også bety øket arbeidsledighet.
  2. Redusert pengemengde. Statsobligasjoner er et verktøy staten kan benytte for å redusere eller øke pengemengden.  Ved utstedelse av statsobligasjoner reduserer staten pengemengden i samfunnet og ved innløsing av statsobligasjoner øker pengemengden i samfunnet.  Statsbudsjettet er en annen viktig faktor for regulering av pengemengden i samfunnet.  Om statens kostnader i statsbudsjettet reduseres betydelig, betyr det at det kommer mindre penger i omløp, og pengemengden reduseres. Redusert pengemengde forventes å føre til lavere priser og lavere lønninger.
     

Det vi står overfor akkurat nå, er at mange EU-land som Hellas, Italia, Spania, Portugal, Irland, Stor Britannia og Tyskland planlegger store reduksjoner i statsbudsjettene i de kommende årene.  Dette vil føre til en svakere Euro og mindre pengemengde i EU-sonen.  For Norge vil dette føre til at norske kroner vil styrkes i forhold til Euro, og importprisene fra EU-sonen vil falle.  På den annen side er det ingen signaler om at pengemengden i Norge vil bli redusert, men vi kan allikevel få et redusert prisnivå på grunn av fallende priser i EU-sonen. Lavere importpriser vil føre til lavere prisutvikling i Norge, og rentenivået i Norge vil holdes lavt i lang tid framover.  Dette bør motivere til øket investeringslyst.

 

Norsk økonomi er sterkt preget av EU-sonen siden dette er vårt største eksportmarked, men norsk økonomi er enda mer påvirket av amerikansk økonomi, siden våre oljeinntekter noteres i US-dollar.

 

Det ser ut for at vi her på oljeberget er salvet og oljet nok en gang, men vi får nok en hardere konkurranse i vår eksport til Euro-landene. Vinnere i denne runden er importører fra Euro-landene og eksportører og importører som handler med Russland, Asia, USA og Brasil.  De nye vekstområdene er gode kort i tiden framover.  Med tilgjengelig likviditet i Norge og lave renter, bør vi også ha et godt grunnlag for økt investeringslyst.

 

Hvis du vil lese mer om dette så anbefaler jeg:
http://www.dn.no/forsiden/utenriks/article1923329.ece
http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1913132.ece
http://e24.no/makro-og-politikk/article3603166.ece
http://www.bloomberg.com/news/2010-04-12/pimco-sees-a-near-term-risk-of-deflation-once-central-banks-drain-cash.html
endringsevne Euro investering konkurransekraft utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day