X

Hvordan blir vi påvirket av gjeldskrisene i Europa?

 30.06.2010   2659

Analyse

Vi kan med sikkerhet si at vi blir påvirket av gjeldskrisene i Europa.  Hvordan dette påvirker oss på kort sikt og på mellomlang og lang sikt er viktig å ha i bakhodet når vi velger investeringsstrategi framover.

 

De politiske og økonomiske konsekvenser er først og fremst et spørsmål om hvor sterkt EU-politikere evner å styre økonomien framover, og hvilken støtte befolkningen i hvert enkelt land gir.  Vi har allerede sett at statsminister Sokrates i Portugal har større evne til å styre landet i vanskelige tider enn de politiske ledere i Hellas, Italia og Spania.  Når forventninger til velstand og utvikling ikke kan møtes av politikerne, er det vanskeligere å være en demokratisk politiker som ønsker gjenvalg, og kanskje enda vanskeligere å være en sosialistisk politiker med en velferdsstat som sitt forbilde.

 

Dersom de landene som er hardest rammet klarer å styre seg gjennom utfordringene, vil vi om et par år ikke huske så mye av denne gjeldssituasjonen.  Da kan denne erfaringen bli den korreksjonen på manglende politisk lederskap som gjorde at man kom på sporet igjen.

 

Vi får anta at dagens EU-politikere og de politiske systemene i EU ikke slipper tøylene, og vil bringe situasjonen under kontroll i løpet av noen måneder.  Tilliten for hvert enkelt land vil komme på plass igjen, slik at vi kan løsne litt på den økonomiske snippen igjen.

 

Vi vil oppleve at renta blir lav lenge i Norge, og vi kan kanskje endatil oppleve at renta må settes ned i løpet av det neste året på grunn av høy kronekurs mot Euro.  Euroen vil være svak i lang tid framover, noe som gjør at vi svekker vår konkurransekraft i Europa.  For eksportører til det europeiske markedet er dette utfordringer, men dette kan motivere til øket eksport til andre deler av verden.  Det vil også føre til lavere priser på varer importert fra EU-land, som igjen virker inflasjonsdempende hos oss.

 

Kina og Russland er allerede viktige markeder for norsk eksport av fiskeprodukter, og vi kan oppleve økt satsing på eksport til disse landene på stadig flere produktområder.  Kina og Russland er store markeder i enorm vekst.  Kina og Russland er heller ikke rammet av noen gjeldskrise.  Når Euroen etter hvert er tilbake med ny styrke vil vi kanskje oppleve at vi har en styrket og utvidet eksportindustri som omfatter betydelig større markeder enn hittil.

 

Norsk økonomi er sterkt knyttet til oljeprisen.  Med store utfordringer i Mexicogulfen kan utbygging av oljefelt til havs verden rundt bli utsatt eller begrenset, noe som vil føre til høyere oljepris.  Dette vil gi norsk økonomi et positivt dytt i ryggen, og vi får et godt grunnlag for å opprettholde økonomisk stabilitet her på berget.

 

Med lav rente og en relativt stabil økonomisk situasjon, har vi gode forutsetninger for investeringer i effektivisering, produktutvikling og markedsutvikling, som kan øke vår konkurransekraft i årene som kommer.

 

I Norge vil vi antagelig oppleve de økonomiske problemene i EU som skremmende en tid framover, men det er all grunn til å være forsiktige optimister. Vi har lav arbeidsledighet, vi har en relativt stabil økonomi, og vi kan ha forventninger om en positiv økonomisk utvikling.

 

Hvis du vil lese mer om dette anbefaler jeg de to følgene artiklene:
http://www.dn.no/privatokonomi/article1915290.ece
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3686846.ece
eksport endringsevne investering konkurransekraft utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search