rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvordan vet du at du har gode resultater?

 31.05.2010   3718

Analyse

Et viktig utgangspunkt for å gjøre en innsats, er at det finnes et mål.  Hvis du vet hvor du skal, er det spennende å gjøre en innsats.  Hvis du vet at du har nådd dine mål, er det tid for å kjenne på gleden over å ha nådd dine mål.  Men skal du skape engasjement og glede, blir målene en forutsetning, og du må spesifisere og synliggjøre målene slik at hver enkelt vet at innsatsen hele tiden er i tråd med målene.  En høydehopper som ikke har noen list å hoppe over, vil antagelig ikke hoppe så høyt.  Det er ikke noe problem å måle hvor høyt han hoppet, men det er ingen ting der framme som inspirerer til å gjøre en innsats, og vi ser ikke om han "reiv".

 

  • Skal vi skape gode prestasjoner, må prestasjonene defineres i forhold til mål og oppgaver, slik at vi jobber mot felles mål.
  • Skal vi kunne få og gi anerkjennelse, må prestasjonene bli synlige.  Vi må skape team opplevelser.
  • Det er viktig å anerkjenne/få anerkjennelse for gode prestasjoner, slik at vi får en personlig opplevelse, og opplever et personlig engasjement
     

Prestasjoner må vurderes i forhold til målbare suksessfaktorer så langt det er mulig, og vi må våge å legge lista slik at vi alle sammen kan satse, gjøre en felles innsats, og se resultatet som suksess eller nederlag hele tiden.  Hvordan gjør vi det i en hektisk hverdag, i hver enkelt virksomhet? Virksomhetens mål og langsiktige planer må ligge i bunnen når vi gjør en innsats hver eneste dag, og vi må evne å beskrive våre mål og planer i konkrete og målbare termer. Et mål som ikke er målbart er vanskelig å bruke som middel for å skape inspirasjon og engasjement. Hvis du vet at virksomhetens mål er å bli markedsleder i et definert marked, kan du hele tiden måle markedsandeler og se om innsatsen bringer oss i retning av målene. Om målet er å skape verdier målt med nøkkeltall som resultatgrad, rentabilitet, % kvalitetsavvik, andel kundeklager, osv. er det mulig å måle effekten av innsats og resultatoppnåelse.

 

For å synliggjøre mål, resultater og avvik må virksomhetens data og informasjonssystemer beskrive den daglige drift på en slik måte at resultater kan vurderes mot målene. Om det for eksempel er definerte mål på turnover på personale, mål på kvalitetsavvik eller mål på effektivitet, er det viktig at systemløsningene i virksomheten fanger opp data som gir grunnlag for å måle og rapportere dette. Om vi for eksempel har mål om maks X% kvalitetsavvik, men ikke har systemer for å registrere og rapportere kvalitetsavvik, så blir det som å hoppe høyde uten at lista er lagt på plass. Vi hopper og er fornøyde, men vi aner ikke om vi lyktes, eller om vi kanskje kunne ha lagt lista enda høyere.

 

For å kunne få og gi anerkjennelse er det av avgjørende betydning at vi ser hverandres resultater, at vi deler informasjon og at vi kan gi hverandre tilbakemeldinger. For å få dette til i hverdagen er det avgjørende at informasjonen er tilgjengelig og rapporteres slik at alle får oppmerksomhet på informasjon om måloppnåelse. I tillegg er det avgjørende at det er kultur i bedriften for å gi hverandre tilbakemeldinger. Det er korrigerende for egen adferd når alle kan se at jeg ikke har nådd mine mål, og det er inspirerende å bli sett og anerkjent av kolleger når jeg har gode resultater.

 

Skal vi skape et inspirerende og engasjerende miljø i våre virksomheter, må vi ha målbare mål, systemer som viser hvordan vi gjør det i forhold til målene, og en kultur som motiverer og tilrettelegger for tilbakemeldinger, anerkjennelse og konstruktive korrigerende tilbakemeldinger.
målstyring organisasjonskultur rapporteringssystemer resultater utfordringer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day