rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvordan lærer vi å bli stadig bedre?

 25.05.2010   2972

Analyse

Vi befinner oss i en verden i stadig endring, i et land i stadig endring, i fagområder i stadig endring, og i en situasjon hvor vi har nye muligheter hele tiden.  Hva gjør det med vår evne til å bli bedre?  I et gammelt ordtak heter det at "Det eneste som ikke endrer seg, er at alt endrer seg hele tiden". Over tid gir dette de mest innovative av oss enorme muligheter, og sinkene enorme problemer.

 

Hvordan tilrettelegger vi da for kontinuerlig læring på alle plan i bedriften, og hvordan kan vi skape lærende og nyskapende arbeidsplasser?  Vi har heldigvis ikke bare endringer i våre utfordringer og muligheter, vi har også en rivende utvikling i verktøy, systemløsninger, modeller og metoder for å utvikle vår kunnskap og evne til å skape noe nytt i en stadig ny verden.  De siste årene har webteknologi, integrasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, sosiale medier, osv. gitt oss muligheter til å skape et lærende og nyskapende arbeidsmiljø hvor vi hele tiden endrer oss og vår måte å tenke på.  Vi kan skape virtuelle organisasjoner, e-læringsmiljøer, faglige miljøer på tvers av alt, og vi kan skape, organisere og dele informasjon og kunnskap i en umiddelbar hastighet.

 

Hva krever dette av ledelse og samhandling, av kultur trygghet og tillit?  Læring krever at du må gjøre noe du ikke har gjort før, og det krever at du må etablere nye tanker og implementere ny kunnskap. For å gjøre noe du ikke har gjort før må du tillate deg å feile.  Hvis du ikke tillater deg å feile er det nok best at du gjør det du har gjort hele tiden, og kan så veldig godt.  Da er risikoen for å feile minst.  Men skal vi skape et lærende miljø må vi tillate oss selv å feile, og vi må tillate hverandre å feile.  Det å feile må ikke være en kostnad, det må være en investering i knowhow. Det må være tillatt å gjøre NYE feil hele tiden. Som leder må du oppmuntre de som har gjort NYE feil, til å bruke den nye kunnskapen om hva som ikke fungerer, slik at det blir inspirerende å lete etter de gode løsningene.

 

For å skape et lærende miljø må man i tillegg til kultur og lederskap tilveiebringe fakta om virksomheten og omverden, og parametre å måle fakta mot. Et godt planverktøy, et godt budsjettsystem og et godt rapporteringssystem som sammenstiller fakta, og som er fleksibelt nok til å følge kontinuerlige endringer i ledelsesfokus, er premissgivere for en lærende og nyskapende organisasjon.

 

Vi må skape et trygt og tillitsfullt læringsmiljø, og vi må tilveiebringe fakta, for å utvikle lærende og nyskapende arbeidsplasser.  Vi må hele tiden ha fokus på hvor vi er og hvor vi skal, og det endrer seg hele tiden.  Vi må derfor ha tilgang til dynamiske fakta, hvor vi kan endre fokus hele tiden.
endringsevne innovasjon investering nyskapning

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day