rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Renter og kronekurs, hvilke påvirkninger har det på næringslivet?

 18.05.2010   9185

Analyse

Da jeg studerte på BI lærte jeg av professor Arne Jon Isachsen at det er tre viktige faktorer i økonomien som varierer med hverandre. Det er rentenivå, valutakurs og inflasjon.  Høy inflasjon gir høy rente, høy rente gir høy kronekurs, o.s.v.  Hvis en av variablene endres vil disse tre variabler finner en ny balanse.  Det viktige i dette er å forstå forskjell på årsak og virkning.  Skatteeffekt og andre faktorer som BNP, statsbudsjetter, statsgjeld, og mange andre faktorer i storsamfunnet kompliserer det hele.

 

Han lærte meg også at det ikke finnes noen "free lunch" i økonomien, slik at vi ikke kan forvente at vi kan låne penger i et lavrenteland og låne de samme pengene ut i et høyrenteland, og kose oss med differansen.  Inflasjon og kursendringer må påregnes å spise opp det du tjener på rentedifferansen.  Tilsvarende resonnement må man gjøre på kursdifferanser og inflasjonsdifferanser.

 

En tredje ting Arne Jon Isachsen lærte meg, var at det som hovedregel kun er en ting man kan tjene penger på i markedet ... det er å ta risiko. Hvis du ikke tar risiko vil du mest sannsynlig ende opp med "den risikofrie rente", som du kan få ved å sette pengene i banken.  Om du tror du har bedre forutsetninger enn andre på et område, eller du kort og godt har tro på fremtiden, kan du ta risiko, og kanskje hente ut fortjeneste, hvis dine forventninger slår til. MEN du kan jo ta feil, og da kommer risikoen og tar deg, og du har kanskje TAPT penger.

 

Til syvende og sist skal vi alminnelige næringsdrivende forholde oss til svigninger i økonomien, til politiske rammebetingelser og planlegge på lang sikt. Vi skal investere i produksjon, utvikling, markedsføring og annet for å skape langsiktige, gode og lønnsomme arbeidsplasser. Når renta er unødig ustabil som vi kanskje har hatt i Norge de siste årene, blir avkastningen på investeringer mer usikre. Vi stiller større krav til avkastning på grunn av øket risiko, og investeringslysten reduseres.

 

I tillegg til hva som skjer i norsk økonomi, må næringsdrivende ta hensyn til hva som skjer på internasjonale markeder. Vi skal importere og eksportere varer og tjenester. Da kan det hende at en ustabil rente i Norge kan være medvirkende til at du må ta større kursrisiko eller betale kostnaden for å beskytte deg mot kursrisiko. Regninga blir større, og fortjenestemarginer forsvinner som dugg for solen.

 

Det ser ut for at Norges Bank elsker å holde renta i overkant av rentebanen, og det skaper en høy kronekurs. Det betyr at vi får sterkere konkurranse fra import og vi blir svakere i konkurransen på eksportmarkedene våre. Resultatet kan være at vi over tid flytter investeringer og arbeidsplasser ut av landet.

 

En stabil og moderat rente, med en relativt stabil kronekurs mot andre valutaer gir de beste fundamenter for langsiktige investeringer og vekst i norsk næringsliv. Det kan se ut for at vi nå er inne i en periode med lav rente kanskje i mange år fremover. Det bør gi et godt grunnlag for å vurdere finanskostnadene på langsiktige investeringer. På den annen side ser NOK ut for å kunne ha en relativt høy kurs i lang tid framover på grunn av en usikker Euro og forventninger om en høy oljepris, og det bør motivere oss til å investere i effektivitet, nyskapning og kreativitet for å beholde vår konkurransekraft.

 

Om du går inn på http://home.bi.no/fag87025/ kan du lese mange interessante artikler av Arne Jon Isachsen.
inflasjon investering konkurransekraft risk styringsrente valutakurs

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day