rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Hvilken effekt vil gjeldskrisen i Europa ha på norsk næringsliv?

 04.05.2010   4519

Analyse

Vi ser at finanskrisen som i stor grad utviklet seg i kjølvannet av et deregulert finansmarked i USA, har gitt effekter og konsekvenser langt utover USA.  Vi ser at Hellas, Spania, Portugal, Irland og Island nå har økonomiske problemer, og risikerer å miste tillit og kontroll.  Hellas på grunn av for stor statsgjeld, Spania og Irland på grunn av boligbobler som sprakk, Portugal på grunn av stadig større avstand mellom verdiskapning og forbruk og Island på grunn av at luftslottet forsvant og bare asken er tilbake.

 

Dette dukker opp delvis som en konsekvens av finanskrisen, men bare delvis.  Den bakenforliggende årsak til statsgjeldskrisa er underskudd i statsregnskapene over mange mange år, som har ført til at økonomien kommer ut av kontroll. Sagt på en annen måte har det vært et større forbruk i disse landene enn verdiskapningen kan forsvare.  Dette er i ferd med å bli en uoverskuelig situasjon som det vil være krevende å komme ut av for enkelte land.  De viktigste av de nevnte landene er Hellas og Spania som utgjør en relativt stor del av verdiskapningen i EU.  Portugal, Irland og Island vil antagelig ha mindre direkte påvirkning siden de utgjør mindre økonomier i EU, men også disse landenes økonomiske situasjon kan få stor signaleffekt, og føre til sviktende tillit til Euro landenes evne til å betjene sin gjeld.  Vi får håpe at USA ikke mister sin tillit i samme runden, siden USA kanskje er ledende på underskudd og statsgjeld i forhold til hva du nå enn måler det mot og sammenligner det med.  USA ble berget da Nixon,etter mange år med underskudd og økende gjeld valgte å bryte Bretton Woods avtalen og suspenderte den faste vekslingskursen mellom dollar og gull.  Men, kan USA berges en gang til?

 

Hellas får et lån på nesten 1.000 milliarder kroner (100 mrd. Euro) av IMF og EU for å ikke kollapse, men det stilles betingelser som det er krevende for Hellas å oppfylle.  Lavere lønninger, reduserte offentlige utgifter og investeringer, reduserte pensjoner, reduserte helsetilbud, økning av MVA, økning av pensjonsalderen, osv.  Allerede har dette ført til store opptøyer og streiker, og politisk kollaps truer i kulissene.

 

For tyve år siden så vi kommunismens fall.  Vi får håpe at dette ikke er starten på demokratiets og kapitalismens fall.  Demokratiet er en god styringsform når verdier og makt skal fordeles, men vi får se hvordan demokratiet evner å fordele gjeldsbyrde og avmakt.  Vi er glad i vår velferdsstat her i Norge, men vi bør huske at det antagelig bare er Norge og kanskje noen veldig få andre land i verden som har råd til en slik velferdsstat.  Kanskje den kun kan opprettholdes i en oljesmurt økonomi, og egentlig ikke er et fyrtårn som andre land kan etterligne.

 

I en tid hvor EU sliter med flere finansielle kollapser må vi forvente at Euroen vil falle i verdi, som igjen fører til at Norske kroner får en høy kurs mot Euro.  Om nå Svein Gjedrem & co i en slik situasjon øker styringsrenta, vil norsk eksportindustri miste markedsandeler i Europa og låneveksten vil avta enda mer.  EU landene utgjør vårt viktigste marked på mange områder, så vi får håpe at fornuften får råde. Etter alle solemerker bør situasjonen føre til en lav rente i Norge i kanskje mange år framover.  Dette kan være positivt for investeringslysten i produktivitet og nyskapning.  Jeg kommer mer tilbake til dette temaet i en senere artikkel.

 

Norge er i en trygg økonomisk situasjon men vi må være på vakt for finansielle konsekvenser.  Vi bør øke våre investeringer for å utvikle våre virksomheter og bedre vår produktivitet, slik at vi kan møte endringene rundt oss med et effektivt og innovativt næringsliv.  Vi har alle forutsetninger for å øke innovasjon, kreativitet og nyutvikling, og kanskje komme på høyde med de beste.  I endringstider er det særdeles viktig at vi nyorienterer oss og utnytter vår mulighet til endringer og nyutvikling.
betingelser eksport endringsevne Euro finanskrisen forbruk gjeld investering konsekvenser NOK styringsrente tillit verdiskaping

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day