rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Statlig støtte... har vi råd til det?

 29.04.2010   2563

Analyse

Norge er et langt land med store avstander og store forskjeller på alle måter. Dette har ført til store forskjeller på alle samfunnsplan. I næringslivet har det blitt et akseptert tema at vi skal utjevne forskjeller med tilskudd, avgiftsforskjeller og skatteforskjeller. Vi ser også underveis i utviklingen av et moderne samfunn og et globalt samfunn at det hele tiden oppstår nye ulikheter, miljøskader og andre utfordringer vi prøver å løse på samme måte. Vi pålegger avgifter på det vi ønsker å begrense og vi stimulerer med tilskudd og lettelser på det vi ønsker mer av. Dette er en god politisk styringsmodell på mange områder, men det skaper ofte nye utfordringer og konsekvenser vi kanskje ikke ønsker. Det kan være uønskede konkurransevridninger, etablering av ulønnsomme arbeidsplasser og derigjennom et usikkert næringsmiljø i svake områder, unyttede muligheter for næringsutvikling når de ikke faller innenfor tilskuddsordninger, osv. Vi bør tenke på hvor dette bringer oss som samfunn over tid, og om vi egentlig tåler det.

 

Et samfunn må bygges for generasjoner, gjennom å skape et arbeidsliv, næringsliv og samfunnsliv som har bærekraft og langsiktige perspektiver. Om bedrifter og samfunn blir resultater av tilskudd, og avhengig av tilskudd, vil vi ende opp med et politikerstyrt næringsliv som lever i og av politiske værfenomener, istedenfor sunne og langsiktige samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske fundamenter. Skal vi ha et bærekraftig næringsliv i en global verden med fri flyt av det meste, må vi bygge et konkurransedyktig næringsliv basert på våre styrker og muligheter, istedenfor å skape en kopi av et annet samfunn vi ikke har naturgitte eller andre forutsetninger for. En lønnsom bedrift er en bedrift som ikke trenger tilskudd eller avgiftslettelser. Om denne bedriften får tilskudd blir den ikke mer lønnsom, den er i ferd med å bli politikerstyrt. Det er riktig og nyttig å benytte tilskudd og andre stimuleringstiltak i mange sammenhenger, men det må stilles i et skarpt langsiktig lys.

 

Hvordan vurderer og analyserer vi så en virksomhet som mottar tilskudd eller andre stimuleringstiltak?
Vil det framkomme på en tydelig måte i årsregnskapet hvilke tilskudd og avgiftslettelser som påvirker verdier og resultater? Som oftest ikke. Vil regnskapet vise virkelige verdier basert på historiske verdier? Som oftest ikke.  Kan vi egentlig ha troverdighet til avkastningsanalyser og rentabilitetsanalyser? Som oftest ikke.

 

Om vi reduserer tilskuddsordninger og andre stimuleringsordninger, vil vi da få et sunnere næringsliv? Kanskje og kanskje ikke. Svaret må finnes i de langsiktige næringspolitiske målene og hvordan vi tenker å bygge et globalt bærekraftig og konkurransedyktig samfunn.

 

Det er lett å bli beruset av muligheter i områder med tilskudd og andre stimulerende tiltak, men det kan hende at vi er i ferd med å bygge ned vår konkurransekraft, og kanskje etablere et næringsliv som ikke er bærekraftig.




konkurransekraft konsekvenser næringslivet utfordringer verdivurdering

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.



Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day