rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Kan miljøteknologi bli en ny boble?

 15.03.2010   3841

Analyse

Ti år siden dot.com-boblen sprakk.

Det er nøyaktig 10 år siden dot.com boblen sprakk. Den 10. mars 2000 nådde Nasdaq-indeksen 5048 poeng, etter å ha doblet seg på under et år. Det var omtrent da America Online (AOL) kjøpte Time Warner og etablerte et nytt medieselskap verdsatt til 350 milliarder dollar, den største og sannsynligvis mest mislykkede fusjonen i amerikansk historie.

Nedgangen etter mars 2000 ble minst like bratt som oppgangen. I oktober 2002 var Nasdaq nede i 1139 poeng. Selv nå, ti år senere, har ikke den teknologitunge Nasdaq-indeksen hentet seg inn igjen, men ligger rundt 2300 poeng. Under halvparten av nivået på toppen i 2000.  (Klipp fra  http://paulchaffey.na24blogg.no/ )

 

Selskap som etablerer verdier i eller utenfor regnskapet gjennom forskning og utvikling, vil bli gjenstand for verdivurderinger basert på framtidige inntektsmuligheter. Når et utviklingsselskap overdras til nye eiere vil disse verdier som oftest framkomme som goodwill i balansen, med ned-/avskrivning over de kommende år. Om selskapet blir børsnotert vil verdien på selskapet kunne bli påvirket av forventningene til framtidige inntekter knyttet til selskapets utviklede verdier. Om en hel sektor blir gjenstand for optimistiske og urealistiske forventninger om framtidige muligheter og inntekter, kan dette bli grunnlag for en boble.

 

For 10 år siden ble dette situasjonen for ny teknologi innen IT/web. Det er hele tiden nye områder som kan bli tilsvarende overvurdert, og for tiden kan dette være miljøteknologi. Vi har sett mange gode tekniske løsninger, men som over tid må bevise sin økonomiske verdi.

 

Miljøteknologi må ikke bare være økonomisk bærekraftig. Over tid må en miljøteknologisk løsning som for eksempel vindmøller, gjenvinning, etc. være løsninger som også må forsvare sitt miljøregnskap, etikkregnskap og samfunnsregnskap for å representere varige verdier.
Om det medgår mer energi å produsere, iverksette, drifte og skrote en gitt vindmølleløsning, enn den produserer i sin levetid, vil denne vindmølleløsningen over tid forsvinne. Om det medfører samfunnsmessige og naturmessige uønskede konsekvenser som vindmølleparker på den norske kysten ofte blir vurdert å gjøre, vil det også være grunnlag for å vurdere verdiene forsiktig.

 

Om du i din virksomhet har investert i utvikling av verdier, eller i selskaper basert på egenutviklede verdier, hvordan skal du da forholde deg til verdsettingen av disse verdier i regnskapet?
Om du ønsker å investere i et slikt selskap ved helt eller delvis oppkjøp, bør verdiene av oppkjøpet vurderes med varsomhet. Konsekvensen av å oppføre verdier av oppkjøp eller utvikling i balansen er at selskapets økonomi blir preget av stor risiko, som kanskje ikke er lett å lese ut av selskapsregnskapet. Slike verdier og risiko bør og skal i årsregnskapet beskrives grundig i noter til regnskapet.
Bør vi være på vakt for nye bobler, når et nytt teknologiområde kommer med store tall før vi har sett om dette innebærer varige verdier?
egenutvikling investering risk teknologi verdier verdisetting årsregnskap

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day