rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Kan du overleve ETTER Finanskrisen?

 11.03.2010   3188

Analyse

Finanskrisen er kanskje over, men hva har den gjort med vårt syn på økonomistyring, budsjettering, prognoser, investeringer og finansiering?

Kan vi benytte våre innarbeidede modeller og verktøy, eller står vi overfor helt nye utfordringer og rammebetingelser, som krever noe nytt av oss?

 

En ting er i alle fall sikkert, det er at vi ikke automatisk kan basere oss på historien alene for å si noe om framtiden. De som gjorde det i 2008 og 2009 har i de fleste tilfeller bommet kraftig. Prognoser som kun baserer seg på historiske verdier og historisk utvikling har verdi og kan gi forventningsverdier for framtiden når alt fortsetter som det har gjort fram til nå. Når vi kommer inn i endringstider må vi utvikle mer avanserte styringsmodeller. Vi må kanskje ha sterkere fokus på likviditet fordi det blir knapphet på likviditet, og vi må kanskje se på hvordan vi kan sale opp for en annen ridetur enn vi hadde i tankene tidligere. Om vi har gjort investeringer som ikke lengre er i tråd med en endret framtid, må vi kanskje selge ut anleggsmidler og andre investeringer fordi vår aktivitet ikke lenger blir som planlagt tidligere. Vi må kanskje gjøre endringer i kapasitet og ressurser, som inkluderer oppsigelser og endringer i arbeidsoppgaver. Resultatet er at vi får mer fokus på endringsevne som krever en mer fleksibel investerings og finansieringsplan enn tidligere, fordi vi ikke kjenner framtiden like godt som vi trodde vi gjorde tidligere.
Langtidsbudsjetter blir usikre og baserer seg kun på historie og hva du ser og kan anta i dag.
Endringsevne blir viktig, og mulighet for frigjøring av kapital kan kreve for eksempel
○ Salg og tilbakeleie av driftsmidler og eiendommer for å redusere kapitalbinding
○ Faktoring på kortsiktige fordringer
○ Finansiering av langsiktige kontrakter
○ Alternativ anvendelse av driftsmidler, eiendommer og andre investeringer.
○ Utleie av ressurser, driftsmidler, eiendommer, etc.

Nullpunktbudsjetter kan gi bedre og tidligere signaler om når du må reagere. Det viser deg at de fleste som går konkurs eller kommer inn i vanskelige problemer reagerte for sent. Derfor er det viktig å ha gode verktøy for å avdekke problemer tidlig.
Du må holde sterkt fokus på hvor du er og hvor du er i nær framtid. Vi vil møte store og kontinuerlige endringer i overskuelig fremtid, og finanskrisen har satt spor og skapt nye og andre fokus for framtiden, men også nye muligheter for de som har endringsevne.

 

Med nullpunktbudsjetter og følsomhetsanalyser vil du tidlig se hva som vil skape eller ødelegge din suksess på et tidlig tidspunkt, og gi deg mulighet til å reagere tidlig om noe går galt.
endringsevne finanskrisen likviditet nullpunktbudsjett prognoser styringsverktøy økonomistyring

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day