rolex replica
Links:スーパーコピー 優良サイト 口コミ,スーパーコピー時計N級品,ロレックス スーパーコピー販売
https://upscalerolexs.com/
X

Kan aksjebonuser redde oss fra en fremtidig krise?

 09.03.2010   2887

Fra media

Hvordan påvirkes vi av kortsiktige bonusordninger som avspeiler resultater oppnådd siste år, siste kvartal, siste måned eller siste uke?

 

I Aftenposten refereres det til den norske versjonen av en ny EU-forskrift.  Målet med forskriften er å oppmuntre til langsiktighet blant nøkkelpersoner, særlig i de store bankene. I tillegg får hele finansbransjen nye retningslinjer for offentliggjøring av risikovurderinger og bonusordninger.

 

Vi har tilsvarende erfaringer fra resten av næringslivet gjennom mange år, hvor kortsiktige bonusordninger har ført til kortsiktige resultater uten perspektiver på hvor man ønsker å komme på lengre sikt. Vi har sett at virksomheter ansetter ledere som gjerne skal "rydde opp".  Det gjøres noen grep, det gjøres endringer i vurderingsprinsipper og bokføringsprinsipper, og plutselig har virksomheten kommet inn i en bonushimmel, som både er kortsiktig og ofte skadelig for virksomheten på sikt. Så tar "Ryddegutten" sin bonus og svever videre til neste jobb for å finne skjulte verdier og fange opp neste bonuspakke.

 

Kanskje vi trenger nye regler for lederbonuser ikke bare i banker og finansinstitusjoner, men for ledere i sin helhet. Som leder er det avgjørende å ha både langsiktige og kortsiktige mål og perspektiver, for å skape et bærekraftig næringsliv.

 

Jeg tror vi er på rett vei med det nye «forslag til forskrift om godtgjørelser» fra Finanstilsynet.

 

Klipp fra Aftenposten:
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3547898.ece

 

Aksjebonuser skal bli vaksine mot krise 
Finanstilsynet krever at de store bankene gir bonus i form av aksjer.

 

Finanstilsynet vil endre bankenes bonusordninger for å sikre oss mot fremtidige finanskriser.
Bonusordninger har gitt risikotagning som har vært altfor høy i forhold til det finansinstitusjonene har tålt. Derfor er det blitt arbeidet internasjonalt for å finne ordninger som sikrer bedre samsvar mellom incentiver og risiko, sier styreleder i Finanstilsynet, Finn Hvistendahl, som på 90-tallet var konsernsjef i DnB.

 

Den nye bonusordningen er foreslått å se slik ut:

  • Minst 50 prosent av bonusen skal gis som aksjer.
  • Minst 40 prosent av bonusen skal holdes tilbake i en periode på minst 3 år. Er bonusen «betydelig», skal minst 60 prosent holdes tilbake.
  • Bonus skal kun utbetales dersom det er forenlig med institusjonens finansielle situasjon.
     

Fakta: Nye regler

Et hovedprinsipp er at forskriften skal gi retningslinjer heller enn regler hugget i stein.

Banker som er så store at de regnes som «systemkritiske institusjoner» skal utbetale bonus delvis i form av aksjer.

Dette gjelder ikke alle ansatte som kan motta bonus, men medarbeidere banken mener har reell påvirkning på risikonivået.

Bankene skal også offentliggjøre bonusavtalene, dog ikke på individnivå.

For andre finansinstitusjoner holder det å offentliggjøre avtalene og risikovurderingene knyttet til disse.


Les hele artikkelen på:
http://www.aftenposten.no/okonomi/innland/article3547898.ece
rettningslinjer

Tilbake

Velkommen

Velkommen til en faglig blogg om forretningsanalyse.  Jeg ønsker å ta opp temaer innen bedriftsøkonomi og markedsøkonomi samt de verktøy vi bruker for analyse og planlegging av utvikling og drift. Det vil bli fokusert på beslutningsstøtte, styringsinformasjon og ledelses-verktøy.Les mer

Følg oss på Facebook

Bli medlem av Forretningsanalyse gruppen på Facebook. Der legger jeg ut aktuelle nyhetsartikler som relaterer til innleggene her på bloggen og du kan møte noen av de andre leserne. Jeg håper du vil være med i debatten og husk at kommentarer er alltid velkomne. 


Søk etter ord

 Search
soap2day